UNIVERS DE COLORS - Carpeta de l'alumne

Educació Infantil - Matemàtiques- 5 anys
Quaderns Trimestrals
Tres quaderns amb 28 fulls cadascun (en espiral), amb adhesius i encunys.
Els quaderns, tot i reforçar l’àrea de matemàtiques, inclouen continguts de totes les àrees del currículum.
Quaderns trimestrals
Conte
Es proposa un conte popular per aprofundir en alguns continguts matemàtics: «Les set cabretes i les matemàtiques». En cada doble plana s’hi han inclòs algunes preguntes per tal que qui expliqui el conte convidi als infants a servir-se de les imatges i de la informació que contenen com a estratègia per respondre-les.
Les set cabretes i les matemàtiques
Projecte
El projecte Fem teatre d’ombres, promou activitats d’observació, de recerca, de manipulació, d’experimentació, de representació i de comunicació en tots els àmbits del coneixement però especialment en l’àmbit matemàtic.
Projecte: Fem teatre d'ombres
Material manipulable
La carpeta conté alguns materials manipulables per tal de poder experimentar amb les matemàtiques i fer de l’aprenentatge un joc.
Conté: el personatge d’en Paf, trencaclosques dels nombres de l’1 al 9, motlles de figures geomètriques, jocs lògics per treballar la mida i la relació grafia-quantitat, seqüències temporals, recta numèrica, etc.
Material manipulable
Tornar