UNIVERS DE COLORS - Carpeta de l'alumne

Educació Infantil - Matemàtiques- 3 anys
Quaderns Trimestrals
Tres quaderns amb 16 fulls cadascun (Fulls solts amb forats per poder enquadernar), amb adhesius i encunys.
Els quaderns, tot i reforçar l’àrea de matemàtiques, inclouen continguts de totes les àrees del currículum.
Quaderns trimestrals
Conte
Es proposa un conte popular per aprofundir en alguns continguts matemàtics: «En Patufet i les matemàtiques». En cada doble plana s’hi han inclòs algunes preguntes per tal que qui expliqui el conte convidi als infants a servir-se de les imatges i de la informació que contenen com a estratègia per respondre-les.
En Patufet i les matemàtiques
Projecte
El projecte Fem un sorral, promou activitats d’observació, de manipulació, d’experimentació, de representació i de comunicació en tots els àmbits del coneixement però especialment en l’àmbit matemàtic.
Projecte: Fem un sorral
Material manipulable
La carpeta conté alguns materials manipulables per tal de poder experimentar amb les matemàtiques i fer de l’aprenentatge un joc.
Conté: el personatge d’en Nuc, joc lògic, jocs de relacionar grafia-quantitat, trencaclosques dels nombres, motlles dels nombres i de les figures geomètriques, seqüències temporals, etc.
Material manipulable
Tornar