UNIVERS DE COLORS - Carpeta de l'alumne

Educació Infantil - Llengua- 5 anys
Quaderns Trimestrals
Tres quaderns amb 28 fulls cadascun (en espiral), amb adhesius i encunys.
Els quaderns, tot i reforçar l’àrea de llengua, inclouen continguts de totes les àrees del currículum.
Quaderns trimestrals
Conte
El protagonista del conte, en Paf, experimenta, de la mateixa manera que els infants, una sèrie d’emocions i vivències pròpies de l’edat dels nens i nenes, i que serveixen de referència i de fil conductor per treballar les emocions. En el cas de «En Paf va de colònies», es treballa la por.
En Paf va de colònies
Projecte
El projecte Plantem pèsols, promou activitats d’observació, de recerca, de manipulació, d’experimentació, de representació i de comunicació en tots els àmbits del coneixement però especialment en l’àmbit lingüístic.
Plantem pèsols
Material manipulable
La carpeta conté alguns materials manipulables per tal de poder experimentar amb la llengua i fer de l’aprenentatge un joc.
Conté: el personatge d’en Paf, capsa i targetes per crear paraules, cartes de les vocals (per fer discriminació auditiva), els personatges del conte «La llebre i la tortuga», joc d’expressió.
Material manipulable
Tornar