UNIVERS DE COLORS - Carpeta de l'alumne

Educació Infantil - Llengua- 4 anys
Quaderns Trimestrals
Tres quaderns amb 24 fulls cadascun (en espiral), amb adhesius i encunys.
Els quaderns, tot i reforçar l’àrea de llengua, inclouen continguts de totes les àrees del currículum.
Quaderns trimestrals
Conte
El protagonista del conte, la Nona, experimenta, de la mateixa manera que els infants, una sèrie d’emocions i vivències pròpies de l’edat dels nens i nenes, i que serveixen de referència i de fil conductor per treballar les emocions. En el cas de «Les aventures de la Nona», es treballa la sorpresa.
Les aventures de la Nona
Projecte
El projecte Fem un tambor, promou activitats d’observació, de recerca, de manipulació, d’experimentació, de representació i de comunicació en tots els àmbits del coneixement però especialment en l’àmbit lingüístic.
Fem un tambor
Material manipulable
La carpeta conté alguns materials manipulables per tal de poder experimentar amb la llengua i fer de l’aprenentatge un joc.
Conté: el personatge de la Nona, imatges de les emocions, cartes de vocabulari, els personatges dels contes, cuc per treballar les lletres del nom.
Material manipulable
Tornar